Jezero Messel a jeho nejbližší okolí

Rozlohou kolem 1,8 km² bylo jezero v kráteru Messel relativně malé, ale docela hluboké (kolem 300 m). Živočišné a rostlinné pozůstatky uložené na dně jezera pocházejí z nejrůznějších prostředí, nahromadily se zde různým způsobem a reprezentují jak jezero samo a jeho blízké okolí, tak okolí vzdálenější. Z tohoto důvodu se dobře hodí k rekonstrukci dávného prostředí a klimatu. Žádný dnešní tropický prales přesně neodpovídá geografické situaci (zvláště zeměpisné šířce), klimatu, stupni slunečního záření a sedimentárnímu režimu dávného jezera Messel.Poloha lokality Messel na mapě